Ouderbegeleiding

 

Ouders van kinderen en jongeren die bij de praktijk in therapie zijn, krijgen vaak ouderbegeleiding. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de therapie van hun kind, want vaak hebben zij zelf ook wel wat te vertellen over de problemen die er zijn, én willen zij graag weten hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Daarom maken we regelmatig tijd voor een ouderbegeleidingsgesprek.

 

In deze gesprekken komt aan bod hoe ouders vinden dat het gaat met hun kind en wat er gebeurt in de therapie. We onderzoeken samen wat er aan de hand is en wat ouders zelf kunnen doen om hun kind verder te helpen, naast de stappen die hun kind maakt in de therapie. Met jongeren maken we goede afspraken over welke informatie uit hun therapie gedeeld mag worden met hun ouders en wat niet, zodat we de vertrouwelijkheid van de therapie goed bewaken. Ook de ouderbegeleidingsgesprekken zijn niet altijd makkelijk, omdat we moeilijke onderwerpen bespreken, maar er wordt ook vaak gelachen.

 

Oudergesprekken duren vaak één á anderhalf uur. Afhankelijk van de problemen, de leeftijd van het kind en de gezinssamenstelling, praten de ouders met de therapeut van het kind zelf, of juist met een andere therapeut. Oudergesprekken vinden vaak 1x per 4 tot 6 weken plaats, of vaker indien nodig.

 

Uw specialist bij Ouderbegeleiding

Paul

Paul Theysmeyer

Mijn naam is Paul Theysmeyer. Sinds 1984 ben ik werkzaam in dit boeiende vak. Als therapeut heb heb ik mijn ervaring opgedaan binnen verschillende gebieden van de GGZ, o.a. in de jeugdzorg, RIAGG afdeling jeugd, crisiscentra en in de forensische psychiatrie. Van 2001 tot 2017 had ik mijn eigen praktijk als psychotherapeut, waarin ik mijn uiteenlopende werkervaring heb samengebracht. In 2015 heb ik de pedagogenpraktijk opgericht.

Voor de pedagogenpraktijk ben ik dus praktijkhouder. Dat betekent dat ik de baas ben, en me vooral bezig houdt met een allerlei regelzaken. Ook zorg ik ervoor dat iedereen binnen de praktijk zijn werk goed doet, en leer ik hen een heleboel over het werken met kinderen, pubers en volwassenen. Daarnaast heb ik soms gesprekken met ouders van kinderen die bij de praktijk in behandeling zijn.

Lucienne

Lucienne Putter

Mijn naam is Lucienne Putter. Sinds 1991 ben ik werkzaam; destijds met kinderen/jongeren en hun ouders als orthopedagoog, later als gz-psycholoog. Vanaf 2008 ben ik me gaandeweg meer gaan bekwamen in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ben ik psychotherapeut geworden. Sinds 2017 heb ik mijn eigen praktijk voor psychotherapie, Psychotherapie het Huis.

Bij de pedagogenpraktijk zorg ik ervoor dat de onderzoeken goed worden uitgevoerd, en leer ik nieuwe psychologen hoe ze dat het beste kunnen doen. Daarnaast heb ik gesprekken met ouders van kinderen die bij de praktijk in behandeling zijn. Soms werk ik dan met het hele gezin, soms met één of beide ouders, en soms komen ouders bij mijn eigen praktijk in therapie.

Marijke

Marijke de Leeuw

Mijn naam is Marijke de Leeuw. In 2010 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog (werkveld Forensisch). Ik heb gewerkt in de verslavingspsychiatrie, in een psychologenpraktijk en als docent. Sinds maart 2019 werk ik bij Pedagogenpraktijk Theysmeyer. Omdat ik in opleiding ben tot Psychotherapeut en Systeemtherapeut werk ik nu voornamelijk met jongeren en hun gezinnen/systeem.

Als je bij mij in behandeling komt, gaan we eerst samen kijken wat jouw klachten zijn.  We zoeken dan ook uit hoe je klachten samenhangen met de systemen waarin je leeft, bijvoorbeeld je gezin, je school, je vriendengroep en andere belangrijke mensen. Ik zal niet alleen met jou praten, maar ook met je ouders of opvoeders, soms ook alleen met hen. We noemen dat ook wel systeemgesprekken of opvoedondersteuning.

Samantha

Samantha Roetink

Mijn naam is Samantha Roetink. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de praktijk als kinder- en jeugdpsycholoog. Hiervoor heb ik gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen. Naast mijn werk als kinder- en jeugdpsycholoog werk ik ook als onderzoeker aan een universiteit.

Bij de praktijk komen kinderen en jongeren die ergens hulp bij willen. Misschien omdat er thuis, op school of met vriendjes/vriendinnetjes problemen zijn. Als we niet precies weten waar de problemen (klachten) vandaan komen, ga ik dit eerst samen met jou en/of je ouders bekijken (onderzoeken). Verder kun je bij mij terecht voor speltherapie, gesprekstherapie en ouderbegeleiding. Als je in behandeling komt gaan we samen kijken welke doelen je wil bereiken en wat daar voor nodig is.

Gijske

Gijske van Oort

Mijn naam is Gijske van Oort. Sinds 2008 ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb sindsdien in de re-integratie en als behandelaar in de GGZ gewerkt. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de Pedagogenpraktijk Theysmeyer.

Ik geef therapie aan jongeren en volwassenen en daarnaast begeleid ik ouders van jongeren of kinderen die bij ons in behandeling zijn. Ook maak ik onderdeel uit van een multidisciplinair behandelteam dat zich bezighoudt met de combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Wanneer we een behandeling starten, ga ik samen met jou kijken welke doelen jij wil bereiken en wat daarvoor nodig is.

Lees meer over ons