Psychologisch onderzoek

Waarom onderzoeken

Om problemen beter te begrijpen, doen we regelmatig onderzoek. Bijvoorbeeld als een kind niet begrijpt waarom het steeds zo verdrietig is, als ouders zich afvragen waarom hun kind niet luistert, of als ze op school niet snappen waarom een kind zich niet goed kan concentreren. We proberen met onderzoek altijd de problemen beter in kaart te brengen, én ze te verklaren. We kijken dus niet alleen naar wat er aan de hand is, maar ook naar waarom dit zo gekomen is, en wat we er aan kunnen doen.

Verschillende manieren

Psychologisch onderzoek kan op allerlei verschillende manieren. Het kan zijn dat we bepaalde testen gaan doen, om te kijken wat je allemaal goed kan en wat niet. Ook gebruiken we vaak vragenlijsten, waarbij jij zelf, maar soms ook de omgeving, invult hoe over bepaald gedrag of bepaalde eigenschappen gedacht wordt.Het kan ook zijn dat we via tekeningen, verhalen en spel ontdekken wat er allemaal in je om gaat. En bij vrijwel elk onderzoek gaan we natuurlijk met je in gesprek, om te horen hoe je zelf over de problemen denkt, en wat je allemaal wil, voelt en juist wel of niet fijn vindt.

2 ochtenden

Voor zo’n onderzoek trekken we vaak 2 ochtenden uit. We vinden het belangrijk een kind vaker dan één keer te zien, want soms heb je gewoon even een rotdag, of ben je zo zenuwachtig dat we geen goed beeld van je krijgen. We proberen met het onderzoek zo goed mogelijk te begrijpen hoe jij in elkaar zit, en hoewel je soms ook vervelende dingen over jezelf ontdekt, is het vaak wel fijn dat je dit voortaan snapt over jezelf.

Delen met anderen

Het onderzoeksverslag zal overigens nooit zonder toestemming van jou en jou ouders met anderen gedeeld worden. Als je ouder bent dan 16 jaar, mogen ook je ouders niet zonder jouw toestemming lezen wat er over jou geschreven staat.

Uw specialist bij Psychologisch onderzoek

Tamara

Tamara – Orthopedagoog

Mijn naam is Tamara Lekkerkerker en sinds 2018 ben ik bij Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie werkzaam als orthopedagoog. Je kunt bij mij terecht voor psychologisch onderzoek, gesprekstherapie en EMDR-therapie. Ook aanmeldingen komen bij mij. Wanneer jij je wilt aanmelden, of hier vragen over hebt, kan jij (of één van je ouders) contact met mij opnemen. Samen kijken we dan wat het beste bij jou past en hoe we dat vorm kunnen geven.

Als je bij mij komt, gaan we werken aan de doelen die we samen opstellen. Dat kan ook betekenen dat we eerst gaan onderzoeken wat er aan de hand is en waar dit vandaan kan komen. Dat kunnen soms best lastige dingen zijn. Daarom vind ik het belangrijk dat je je hier op je gemak voelt en jezelf kunt zijn.

Marijke – Psychotherapeut en Praktijkhouder

Mijn naam is Marijke de Leeuw. In 2010 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog (werkveld Forensisch) en sinds 2020 als Psychotherapeut. Ik heb gewerkt in de verslavingspsychiatrie, in een psychologenpraktijk en als docent. Sinds maart 2019 werk ik bij Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Omdat ik in opleiding ben tot Systeemtherapeut werk ik nu voornamelijk met jongeren en hun gezinnen/systeem.

Als je bij mij in behandeling komt, gaan we eerst kijken wat jouw klachten zijn. We zoeken uit hoe je klachten samenhangen met de systemen waarin je leeft, bijvoorbeeld je gezin, je school, je vriendengroep en andere belangrijke mensen. Ik zal niet alleen met jou praten, maar ook met je ouders of opvoeders, soms ook alleen met hen. We noemen dat ook wel systeemgesprekken of opvoedondersteuning.

Verder ben ik sinds november 2020 praktijkhouder. Dat betekent dat ik me ook bezig houd met allerlei regelzaken voor de praktijk.

Fleur – GZ-psycholoog en Orthopedagoog

Mijn naam is Fleur Leer. Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen de specialistische GGZ, waar ik ervaring heb opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen en problematiek. Vanaf maart 2021 werk ik als GZ-psycholoog en orthopedagoog bij Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Binnen de praktijk kan ik betrokken zijn bij verschillende delen van jouw traject; van het intakegesprek tot en met behandeling. Samen kijken we hoe we de klachten kunnen begrijpen en op welke manier jij en je omgeving (bijv. je ouders/verzorgers en school) hierbij geholpen kunnen worden. Dit doe ik door gesprekken te voeren, maar ik maak ook graag gebruik van creatieve manieren zoals tekening en spel. Zo kan ik jullie goed leren kennen en meedenken in wat er nodig is.

Kirsi – Kinder- en Jeugdpsychiater

Mijn naam is Kirsi van Rijn. Ik ben werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater.

Je komt bij mij als er vraag is naar een psychiatrisch onderzoek. Ik kijk dan wat er met jou aan de hand is en hoe het in jouw gezin gaat. Ik geef vervolgens advies over de behandeling. Sommige kinderen krijgen medicatie. In dat geval blijf je regelmatig bij mij onder controle.

Saskia – Psychomotorisch Therapeut

Mijn naam is Saskia. Sinds juli 2020 werk ik als psychomotorisch therapeut bij Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

PMT is een behandelgerichte vorm waarbij bewegen centraal staat. Bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen worden als middel ingezet om gedrag te veranderen. We gaan proberen niet zoveel te praten, maar meer ervaren tijdens het doen van verschillende oefeningen in de zaal. Het is geen doel om beter te worden in bewegen, maar door bewegen gaan we wel aan de slag met zaken die je mogelijk lastig vindt. Het kan zijn dat je alleen bij mij komt, maar ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn belangrijk en kunnen we uitnodigen in de PMT-zaal.

Lizzie

Lizzie – Orthopedagoog en Onderwijskundige

Mijn naam is Lizzie Bakema en binnen de praktijk ben ik werkzaam als Orthopedagoog en Onderwijskundige. Mijn ervaring heb ik opgedaan binnen het onderwijs en de specialistische Jeugd GGZ. Je kunt bij mij terecht voor psychologisch onderzoek, gesprekstherapie en ouderbegeleiding. We bekijken (onderzoeken) je klachten en nemen die mee in een persoonlijk plan dat vooral positief, activerend en versterkend werkt, maar waarbinnen ook ruimte is om persoonlijke dingen te bespreken en te kunnen verwerken. Daarnaast kan ik ondersteuning bieden in leren, dit door te onderzoeken hoe jij in elkaar steekt, wat voor jou wel/niet werkt en wat jou motiveert.

Binnen de praktijk ben ik tevens aanmeldcoördinator en aanspreekpunt voor verwijzers en externen, die meer over onze praktijk willen weten, vrijblijvend advies willen of de samenwerking met onze praktijk willen opzoeken. .

Mineke – Kinder- en Jeugdbasispsycholoog

Mijn naam is Mineke Woudwijk. Ik ben werkzaam als kinder- en jeugdbasispsycholoog. Ik heb in 2018 mijn klinische stage afgerond binnen de afdeling Medische Psychologie van het Diakonessenhuis in Utrecht. Verder heb ik onderzoek gedaan naar de oudertraining ‘Pittige jaren in de wijk’. In de afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam geweest als studentcoördinator en aanspreekpunt verwarde personen om de leefbaarheid in mijn wijk te vergroten. Verder ben ik groepsbegeleider bij zomerkampen voor hoogbegaafde kinderen.

Gijske

Gijske – Psycholoog

Mijn naam is Gijske van Oort. Sinds 2008 ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb sindsdien in de re-integratie en als behandelaar in de GGZ gewerkt. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Ik geef therapie aan jongeren en volwassenen en daarnaast begeleid ik ouders van jongeren of kinderen die bij ons in behandeling zijn. Ook maak ik onderdeel uit van een multidisciplinair behandelteam dat zich bezighoudt met de combinatie van lichamelijke en psychische klachten en ben ik gespecialiseerd in EMDR. Wanneer we een behandeling starten, ga ik samen met jou kijken welke doelen jij wil bereiken en wat daarvoor nodig is.

Lees meer over ons