Psychotherapie voor ouders

 

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook ouders hebben soms individuele therapie nodig. Soms omdat de gevolgen van de problemen van het kind zo ingrijpend zijn dat de ouder hier ondersteuning bij nodig heeft. Soms omdat de oorzaak van de problemen van het kind te maken heeft met problemen van de ouder(s). Het kan dan gaan om psychische klachten van een ouder, relatieproblemen tussen de ouders, of onderliggende problemen die door het kind gevoeld worden, maar waar een ouder zich (nog) niet bewust van is.

 

Voor individuele therapie kunnen ouders terecht bij psychotherapiepraktijk het Huis. Hier praten zij zelf met iemand over de problemen die er zijn, maar vooral ook over hun eigen beleving, gevoelens, gedachten en gedrag. Soms wordt oude pijn naar boven gehaald uit de eigen kindertijd, of wordt het huidige gedrag onder de loep genomen. Relatietherapie is ook mogelijk. Hiervoor gelden wel bijzondere voorwaarden met betrekking tot de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

 

Een individueel behandeltraject voor ouders staat los van eventuele behandeling van het kind. De ouder is dus als persoon in behandeling, en niet als opvoeder. Daarmee valt de financiering ook niet meer onder de jeugdwet, maar wordt de behandeling gedeclareerd bij de zorgverzekering. Meer informatie over individuele therapie bij volwassenen is te vinden op de website van psychotherapie het Huis.

 

 

 

Uw specialist bij Psychotherapie voor ouders

Paul

Paul Theysmeyer

Mijn naam is Paul Theysmeyer. Sinds 1984 ben ik werkzaam in dit boeiende vak. Als therapeut heb heb ik mijn ervaring opgedaan binnen verschillende gebieden van de GGZ, o.a. in de jeugdzorg, RIAGG afdeling jeugd, crisiscentra en in de forensische psychiatrie. Van 2001 tot 2017 had ik mijn eigen praktijk als psychotherapeut, waarin ik mijn uiteenlopende werkervaring heb samengebracht. In 2015 heb ik de pedagogenpraktijk opgericht.

Voor de pedagogenpraktijk ben ik dus praktijkhouder. Dat betekent dat ik de baas ben, en me vooral bezig houdt met een allerlei regelzaken. Ook zorg ik ervoor dat iedereen binnen de praktijk zijn werk goed doet, en leer ik hen een heleboel over het werken met kinderen, pubers en volwassenen. Daarnaast heb ik soms gesprekken met ouders van kinderen die bij de praktijk in behandeling zijn.

Lucienne

Lucienne Putter

Mijn naam is Lucienne Putter. Sinds 1991 ben ik werkzaam; destijds met kinderen/jongeren en hun ouders als orthopedagoog, later als gz-psycholoog. Vanaf 2008 ben ik me gaandeweg meer gaan bekwamen in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ben ik psychotherapeut geworden. Sinds 2017 heb ik mijn eigen praktijk voor psychotherapie, Psychotherapie het Huis.

Bij de pedagogenpraktijk zorg ik ervoor dat de onderzoeken goed worden uitgevoerd, en leer ik nieuwe psychologen hoe ze dat het beste kunnen doen. Daarnaast heb ik gesprekken met ouders van kinderen die bij de praktijk in behandeling zijn. Soms werk ik dan met het hele gezin, soms met één of beide ouders, en soms komen ouders bij mijn eigen praktijk in therapie.

Lees meer over ons