Contracten en Vergoedingen

 

Behandeling leeftijd 0 t/m 17 jaar

Vanaf 2016 is de Jeugdwet ingegaan, die de Wet op de Jeugdzorg heeft vervangen. Met deze wet is de jeugdzorg overgeheveld van de zorgverzekeringswet naar de gemeenten, waaronder ook de financiering. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 

Pedagogenpraktijk Theysmeyer heeft (in 2020) contracten met de volgende gemeenten:

 

Een verwijzing naar Pedagogenpraktijk Theysmeyer gebeurd via de gemeente en/of via de huisarts (met AGB-code).

Voor meer informatie over beschikbare (jeugd)zorg en actuele wachttijden kunt u terecht op de website van Beschikbaarheidswijzer’.

 

Behandeling leeftijd 18+

Soms doet het zich voor dat iemand gedurende de behandeling 18 jaar wordt. Op dit moment is de zorgverzekeringswet weer van toepassing. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de financiering van de zorg. Per zorgverzekeraar kan het verschillen wat je vergoedt krijgt. Om erachter te komen wat je vergoedt krijgt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Let op: het eigen risico wordt nooit vergoed. Pedagogenpraktijk Theysmeyer heeft (in 2020) contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van De Friesland), waaronder:

 

Behandeltarieven

Voor zelfbetalers hanteren wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij betaling via de gemeenten hanteren wij de tarieven van Regio Zuid Oost Utrecht (ZOU).

 

Kwaliteitsstatuut

De standaard werkwijze in onze praktijk kunt u nalezen in het kwaliteitsstatuut dat wij als behandelaars hebben opgesteld en aangeboden aan het kwaliteitsregister. In onze praktijk is het kwaliteitsstatuut altijd beschikbaar om in te zien; u kunt hier naar vragen bij de betreffende behandelaar.

 

Laatste update: 17-12-2019