Klachten

Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie is aangesloten bij 2 organisaties die onopgeloste klachten in behandeling kunnen nemen, namelijk de LVVP en NVO.

 

Voor 18+’ers is de klachten- en geschillenregeling van sinds 1 januari 2017 van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor:

  • Volwassenen (18 jaar en ouder)
  • Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen

In de Jeugdwet is geen regeling opgenomen voor het indienen en behandelen van klachten. Er wordt aan gewerkt maar dat gaat langer duren dan verwacht (nog circa 2 jaar).

 

We hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen en dat je eerst contact opneemt met je behandelaar. Mocht je er toch niet uit komen met je behandelaar, kun je via onderstaande links met een klachtenfunctionaris in behandeling komen.